Næste gruppeforløb vedr. selvværd opstart 29.8

Selvværdsforløb

Selvværdsforløb

Vores selvværd har stor betydning for vores livskvalitet. Alle sætter en værdi på sig selv; nogle er mere bevidste end andre om hvilken værdi vi tillægger os selv. De erfaringer vi har med os i livet, er afgørende for, hvordan vi værdisætter os selv. Desværre er vores vurderinger ikke altid i overensstemmelse med virkeligheden, og nogle gange bygger vi vores tanker om os selv, ud fra meget gamle oplevelser.

I et forløb hos mig, hvor fokus er på at styrke dit selvværd, starter vi altid med at afdække hvor dit selvværd stammer fra, hvilke tanker det er du har om dig selv og derefter hvilke strategier du har tillært dig, for at håndtere dine negative selvrettede tanker. På hvilke måder du har forsøgt at passe ind og gøre dig fortjent til andres omsorg og kærlighed.

Når vi forstår hvorfor du har det som du har og reagerer som du gør, kan vi sammen arbejde på at ændre dine tankemønstre og de handlinger der spænder ben for dig, din livsglæde og din selvkærlighed.

Selvværdsforløb kan foregå individuelt eller i grupper af 6-8 personer. Der kan dog være ventetid på gruppeforløb, da jeg ikke starter grupper op, før der er 6 tilmeldte. I gruppeforløb er vi altid to psykologer som gruppeledere.

Priser

  • Individuelt selvværdsforløb, pr. samtale á 50 min 1.100 Kr.
  • Selvværdsforløb i gruppe (6 mødegange á 120 min) 4.300 Kr.

    6-8 deltagere.

* Gruppeforløb betales forud, og der er ikke løbende indtag i grupperne.