Næste gruppeforløb vedr. selvværd opstart 29.8

Forældrevejledning

Forældrevejledning

Jeg har mange års erfaring med at vejlede forældre med meget forskellige udfordringer. Det kan fx være forældre til børn der har nogle særlige behov, forældre der er ikke bor sammen og har brug for hjælp til at finde fælles fodslag, eller forældre er der usikre på, om de gør det godt nok eller har brug for konkrete råd og vejledninger i forhold til specifikke problematikker. Jeg vejleder også gerne kommende og nybagte forældre, og har ligeledes mange års erfaring hermed.

Der findes ikke nogen tilgang til børn eller forældreskabet, der passer på alle. Derfor er vi nødt til at samarbejde om, at finde den vej der passer til lige netop jeres familie. Metoderne kan være meget forskellige, og kan bl.a. spænde over samtaler, hjemmeøvelser og eventuelt små videooptagelser af dig og dit barn, som vi kan kigge på sammen.

Som udgangspunkt arbejder jeg med forældre, uden børnene er til stede. Dette ud fra en antagelse om, at børn reagerer på det miljø og de relationer de tilbydes, hvorfor det er omgivelserne vi tager udgangspunkt i. I enkelte tilfælde kan det give mening at involvere større børn.