Næste gruppeforløb vedr. selvværd opstart 29.8

Psykologiske konsultationer

Psykologiske konsultationer

Jeg har mange års erfaring med individuel terapi, og har bl.a. erfaring med at arbejde med traumatiske opvækstvilkår, selvværd, stress, angst, depression og sorg. Jeg har desuden stor erfaring med krisesamtaler, både når der opstår akut krise og når der er tale om længerevarende reaktioner ovenpå svære oplevelser – eksempelvis dødsfald, voldsomme hændelser på job, overfald, spædbarnsdød, voldsomme fødselsforløb, skilsmisse mm.

Dét at tale med en psykolog og få udbytte heraf, afhænger rigtig meget af hvordan psykolog og klient passer sammen. Hvis du som klient ikke føler dig tryg, hvis du er i tvivl om, hvor du har mig eller om jeg har de menneskelige og faglige kvalifikationer til at hjælpe dig, kommer det til at tage fokus fra dét du ønsker hjælp til. Derfor er det absolut ingen skam at sige stop, hvis kemien bare ikke er der. I så fald, hjælper jeg dig gerne med at finde en anden psykolog. Omvendt mærker både du og jeg, når kemien er der, og vi arbejder sammen om, at øge din trivsel.

  • Individuel samtale á ca. 50 min 1.100 Kr.
  • Ekstra lang konsultation á ca. 80 min. 1.650 Kr.