Næste gruppeforløb vedr. selvværd opstart 29.8

Persondatapolitik

Persondatapolitik

På denne side kan du finde information om, hvordan jeg indsamler, opbevarer og behandler dine personoplysninger, i  overensstemmelse med persondatalovgivningen (GPDR)

For at jeg kan oprette dig i mit booking- og afregningssystem samt i tilfælde af, at jeg eksempel får brug for at aflyse din tid, registrerer jeg følgende oplysninger om dig:

CPR-nummer

Navn

Adresse

Telefonnummer

E-mailadresse

Jævnfør gældende lovgivning skriver jeg som psykolog journal. Jeg tager noter med det formål, at følge udviklingen i dit behandlingsforløb og for at sikre at du som klient hos mig får den bedste støtte. Disse journalnotater behandles i overensstemmelse med Psykologloven og Bekendtgørelsen om ordnede optegnelser for psykologer.

Som psykolog er jeg underlagt tavshedspligt jf. Psykologloven. Det betyder, at jeg kke kan eller må videregive oplysninger til 3. part uden dit skriftlige samtykke. Dog har jeg indberetningspligt og skærpet underretningspligt, jf. Bekendtgørelsen af lov om social service. Det betyder, at jeg i helt ekstraordinære tilfælde kan eller skal underrette kommune eller anden offentlig instans. Dette kan fx være hvis jeg bliver bekendt med, at du vil gøre skade på dig selv eller andre.

Som klient hos mig har du til enhver tid ret til at få adgang til din journal og at sikre dig, at oplysningerne er korrekte. I tilfælde af at du ønsker at skifte til en anden psykolog, kan dine data og oplysninger overføres, såfremt du indvilliger og giver samtykke hertil.

Du har ret til at få oplysninger slettet, såfremt dette ikke strider mod gældende lovgivning.

Jeg gemmer kun oplysningerne i 5 år efter afsluttet behandling. Herefter bliver alle data slettet.Alle oplysninger opbevares i et GDPR sikret klinik system.

Har du som klient spørgsmål til måden jeg håndterer dine oplysninger på, er du velkommen til at kontakte mig:

Psykolog Sanne Louise Wind-Hansen

Jernbanegade 19,3tv

5000 Odense C

20157671

Kontakt@psykolog-wh.dk